top of page
  • astrologneseveral

KUYRUĞUNU YİYEN YILAN/ OUROBOROS


Ouroboros; kuyruğunu yiyen yılan ya da karanlığı aydınlığa dönüştüren yılan olarak adlandırılır..Yalnızca insan gelişimi için değil tüm sistemin sonsuz devrini anlatır..Yılan ezoterik öğretilerde "Bilgelik" olarak geçer..Ancak bizim inancımızda, Cennetteki yasak elmayı yediren bilgelik ağacına sarılmış yılan; alt bilinçte biraz korkuyla yaklaşmamıza neden olmuştur.

İlk olarak Mısır Ezoterizm' inde rastlanmış bir sembol olan Ouroboros; temel olarak DÖNÜŞÜM' ü ifade etmekle birlikte farklı hikayeler şeklinde Kelt Mitolojisi'nden, Antik Yunan'a; Doğu Mistisizm' den Anadolu Efsanelerine kadar birçok kadim kültürlerde yerini almıştır. Antik Yunan'a; Doğu Mistisizm' den Anadolu Efsanelerine kadar birçok kadim kültürlerde yerini almıştır.

Ouroboros zıtlıkların tamamlanmasıyla meydana gelen dönüşümdür..Zıtlıklar birbirini tamamlar..Gecenin peşinden gelen gündüz bir GÜN yapar.Aydınlıktan sonra gelen karanlık, aydınlığı farkedilir kılar; eril ve dişil bir olduğunda yaratım meydana gelir...

En büyük ilahi tasarım İnsan ve İnsan' ın kendisiyle olan çalışmasıdır..Simya ile aynı anlamı paylaşan Ouroboros'un sembolik ifadesi, insanın kendi üzerinde simya gerçekleştirmesi için; kendisiyle çalışmalı, gölge yanı ile yüzleşmeli ve bütünlüğüne anlam kazandırması gerekir.Böylece sembolik olarak Ouroboros, kendi kuyruğunu yiyerek yani karanlığını yiyerek tüm maddi manevi değerlerini birleştirmiş ve aydınlığa dönüştürmüş olur...

İbrani geleneğinde, Adam Kadmon olarak ifade edilen bu dönüşüme; Tasavvuf'ta Nefsin Terbiyesi ve İnsan- ı Kamil olma bilinci denir..

Aslında tüm kadim bilgiler ve inanç sistemlerinin ortak noktası "İnsan Olma Bilinci" dir..


Doğu Mistisizm'inde, Taç Çakra'dan giren bir yılan(bilgelik sembolü); akan ilahi enerjiyi ve Kök Çakra' dan giren yılan(yılanın kuyruğu) ise dünyevi enerjiden akan gücü ifade ederken, insanın kendisiyle çalışmasında bu iki yılan semboliğini birleştirmesi beklenir.. Yani Nefs ile Öz Bilgi birleştiğinde insan tasarımını tamamlar..

Tıbbın sembolü KADUSE; birbirine sarılı iki yılanla yine bu tamamlanmanın insanı, ruhsal ve fiziksel bakımdan tam ve sağlıklı yapacağı inancına işaret ettiği yaygın görüştür..

Hint felsefesinin temelini oluşturan Kundalini Enerjisi de, yine Ouroboros'a işaret etmekte; insanoğlunun güç merkezinin kuyruk sokumunda bulunduğunu ifade etmektedir.Kuyruk sokumunda ki bu enerjiye ""Uyuyan Yılan" denilir..İşte uyanış o yılanı uyandırmaktır aslında..Bu uyanış Taç Çakra'dan akan ilahi enerji ile birleşerek uyanışı gerçekleştirmektir..Böylece karanlık yönlerimizi aydınlatarak simya süreci gerçekleşmiş olur..

Anka kuşu da temelde yine Ouroboros'a işaret etmektedir.Astrolojik olarak Plüton gezegeni ve Akrep Burcu temaları ile ilgili bu uyanış, küllerinden yeniden doğmayı vaadeder ki; bu doğum için ruhsal benliğin ölmesine yani Ouroboros' un kuyruğunu yemesine salık verilmesi gerekir...

Astrolog Neşe Veral14 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page